Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

Konflikty często budzą negatywne emocje ale mogą one być szansą na lepszą zmianę. To nie konflikty są źródłem nieporozumienia i walki między ludźmi , lecz sposób ich postrzegania. Podstawą rozwiązania konfliktu jest zbudowanie kontaktu, porozumienia i chęci współpracy między osobami.

Konflikty są nieuniknione ze względu na istniejące miedzy ludźmi różnice celów, potrzeb, interesów, pragnień , przekonań . Ludzie w różny sposób mogą postrzegać tą samą sytuację. Każdy z nas ma prawo do swojego zdania , innego sposobu przeżywania danej sytuacji.

Jeżeli mamy przekonanie , że konflikty są czymś złym to wówczas unikamy ich za wszelka cenę rezygnując z własnych interesów, potrzeb i wartości. Wypieramy , że jesteśmy z kimś w konflikcie, udajemy , że we wzajemnych kontaktach wszystko jest w porządku. Często obawiając się konfliktu tracimy szanse wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań.

Nie rozpoznane i nie rozwiązane konflikty powodują kumulowanie w nas złości , rozgoryczenia i poczucia niesprawiedliwości.

Konflikt relacji jest najczęściej wynikiem nieprawidłowej komunikacji, której towarzyszą negatywne emocje, stereotypy, odwetowe zachowania lub błędne spostrzeganie.

W rozwiązywaniu konfliktów ważne jest podejście i chęć zrozumienia drugiej strony. Ważne jest zamiast trwać przy swoich argumentach próbować wczuć się w druga osobę zobaczyć jej punkt widzenia , jej potrzeby, motywy. Kiedy ludzie nie rozmawiają o nich, wówczas nieporozumienie narasta, ponieważ zamiast faktów osoby przyjmują swoją interpretację wydarzeń i gubią się w rzeczywistości.

Osoby, które mają nierozwiązane konflikty z innymi najczęściej mają również konflikty wewnętrzne. Nie są spójni i wprost nie przedstawiają swoich argumentów.

Konflikty z ważnymi dla nas osobami warto rozwiązywać , bo to wpływa na poziom naszej satysfakcji w życiu. Kiedy jesteśmy skonfliktowani nie czujemy się swobodnie w obecności danej osoby i w pełni się nie wyrażamy w życiu. Coś nas blokuje.

Rozwiązanie konfliktów wiąże się z emocjami , które się uruchamiają . Często nie chcemy okazać emocji, pokazać , że nam zależy na drugiej osobie.

Może być tak , że tylko jedna ze stron chce rozwiązać konflikt a druga , żywi urazę i nie chce odpuścić. Jest to trudna sytuacja. Jeśli nie mamy na nią wpływu to należy zastanowić się co nas trzyma w tej relacji? Czy będąc w takiej relacji nie jesteśmy w konflikcie ze sobą?

Konflikty wynikają z niezrozumienia nieświadomych potrzeb. Bywa tak , że kiedy kobieta jako mała dziewczynka w przeszłości nie dostała od ojca wystarczającej miłości ojcowskiej , będzie oczekiwała jej od partnera a on nie może jej kochać miłością ojcowską, tylko partnerską i na tym podłożu może wyniknąć konflikt. Będzie nieustannie domagała się tego , czego nie może dostać . Będzie sfrustrowana i partner nie będzie wiedział dlaczego ,mimo tego, że się stara nie będzie mógł jej zadowolić.

Podobnie jest w drugą stronę. Mężczyzna , który jako chłopiec nie dostał od matki wystarczającej matczynej miłości to będzie jej oczekiwał jej od partnerki, a ona może go kochać miłością żony a nie matki.

Wiele konfliktów ma podłoże psychologiczne. Kiedy kobieta ma nieuświadomiony konflikt z ojcem łatwiej wchodzi w konflikty z mężczyznami a mężczyzna jeżeli ma konflikt nieuświadomiony z matką może wchodzić w konflikty z partnerkami. Nie jest to reguła ale pewne nierozwiązane konflikty z ważnymi osobami przenosimy nieświadomie na innych.

Praca nad konfliktami wymaga wglądu i uświadomienia sobie skąd konflikty pochodzą. Jakie jest ich podłoże . Często bywa tak, że jeżeli rozwiążemy konflikt wewnętrzny to i zewnętrzne się rozwiązują.

Sposoby rozwiązywania konfliktów personalnych.

Najważniejsze jest otwarte wypowiedzenie się na temat sytuacji i wysłuchanie drugiej strony aby mogła się odnieść do naszych argumentów. Ważne są intencje. Jeżeli usłyszymy , że druga strona miała dobre intencje i nie chciała nas urazić wówczas łatwiej jest nam odpuścić.

W konfliktach często są emocje , które przysłaniają widzenie sytuacji. Dlatego czasem dobrze jest skorzystać z pomocy innych postronnych osób, np. mediator, psycholog, terapeuta.

 Konflikty wynikające z potrzeby udowodnienia komuś swoich racji mogę być rozwiązane poprzez zmianę sposobu podejścia z myślenia o racjach na myślenie o potrzebach. Warto posłuchać co mówi druga osoba, czego potrzebuje oraz samemu komunikować swoje potrzeby

Gdy obie strony mają różne potrzeby warto znaleźć takie rozwiązania w których potrzeby mogą być zaspokojone.

Kiedy ludzie mają różne wartości nie warto przekonywać do swoich, należy uznać wartość drugiej osoby. Nie wolno oceniać wartości i odmienności innej osoby.

Warto się skupić na tym jakie wartości mamy wspólne lub podobne.

Każdy konflikt czegoś nas uczy. Z badań wynika że liczba sporów nie wpływa wcale na trwałość relacji a to w jaki sposób przechodzimy przez sytuacje konfliktowe , czy potrafimy zachować wobec siebie szacunek i życzliwość.

Jak warto postępować aby rozwiązać konflikt:

  • Kiedy jest sytuacja konfliktowa należy oddzielić człowieka od problemu.
  • Zastanów się co takiego robisz , że druga strona nie rozumie Cię , może nie wprost komunikujesz swoje potrzeby, myśli , uczucia?
  • W drugim człowieku należy widzieć partnera a nie wroga .
  • Warto ustalić czego dotyczy konflikt : wartości , interesów , potrzeb.
  • Warto o tym otwarcie rozmawiać bez obrażania się i atakowania drugiej strony.
  • Warto powiedzieć o co nam chodzi, czego potrzebujemy, co dla nas jest ważne?
  • Nie oceniaj drugiej osoby i nie uogólniaj tego co mówi.

 Psychoterapeuta Ewa Joachimowicz