Skąd pochodzi poczucie własnej wartości?

Każdy człowiek zasługuje na to aby czuć się wartościową i szanowaną osobą. Zwykle szacunek innych ludzi do nas wynika z naszego szacunku do samych siebie. Czasami zarzucamy innym ludziom, że nas nie szanują, a tak naprawdę w głębi duszy sami często rezygnujemy z siebie i ze swoich potrzeb, lekceważąc to, co dla nas jest ważne. Na poczucie własnej wartości ma wpływ to, co tak naprawdę myślimy i czujemy na własny temat, co sami mówimy do siebie o sobie i co w związku z tym robimy. Często w naszej głowie przewijają się destrukcyjne myśli : jesteś gorszy, jesteś nic nie warty, do niczego się nie nadajesz, nikt Cię nie lubi, wstydzę się Ciebie. Bardzo często okazuje się, że mówimy głosem któregoś z rodziców, albo innej ważnej osoby z naszego dzieciństwa, nauczyciela. Niechęć do siebie prowadzi do zachwiania poczucia własnej wartości, nieszczęścia i depresji, wycofywania się z życia społecznego. Gdy źle o sobie myślimy i źle się ze sobą czujemy, wtedy jesteśmy przekonani, że nie ma dla nas miejsca na świecie, że musimy o nie walczyć, udowadniać, że na nie zasługujemy, nieustannie czujemy się zagrożeni i napięci, ciągle w głowie rozgrywamy jakieś walki wewnętrzne.

Niskie poczucie wartości to poważny problem wielu ludzi. Wynika z kryzysów w rodzinach, w których brakuje szacunku i miłości. Skonfliktowani partnerzy przenoszą swoje frustracje na dzieci. Niezadowolenie z siebie, niespełnione ambicje przekładają na dzieci. Często dziecko od rodziców słyszy, że jest lepsze lub gorsze od brata, siostry, ciągle stawiane są przed nim jakieś wzorce, czasem wymagania ponad możliwości. Trudno jest o akceptację, zrozumienie, czas na przebywanie bez zadań, oczekiwań.

Miłość i szacunek rodziców sprawia, że wchodzimy w życie z mocnym wewnętrznym ugruntowanym poczuciem własnej wartości, którego nic nie jest w stanie zachwiać. Świadomość, że kocha nas ktoś ważny jest tarczą, która chroni przed trudnymi przejściami.

Czasem lokujemy poczucie wartości na zewnątrz siebie. Zagłuszamy wewnętrznego krytyka relacjami w których uzależniamy się od przyjaciela, partnera lub pracy, partii politycznej. Im silniejsza organizacja z którą się identyfikujemy, tym pozornej czujemy się lepiej, ponieważ wreszcie możemy poczuć się ważni, potrzebni, niezastąpieni.

Ludzie, którym się nie wiedzie, nie mają pracy i dobrych związków często cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Ludzie, którym się powodzi mają przekonanie, że zasługują na to co dobre w życiu. Nasze przekonania mają nieodzowny wpływ na nasze poczucie wartości. Nad przekonaniami możemy popracować na psychoterapii. Niszczące przekonania mogą wywołać kryzys i spustoszenie w naszym życiu, dlatego warto je weryfikować. Czy moje przekonanie jest moim przekonaniem, czy jest zapożyczone od rodzica lub kogoś innego? Warto to sprawdzić. Destrukcyjne przekonania należy odrzucać i zastępować je swoimi budującymi przekonaniami, które mogą odmienić nasze życie na lepsze. Aby zmienić swoje przekonania potrzebna jest wiedza i świadomość.

Niskie poczucie wartości dotyka wielu osób i uniemożliwia życie w pełni satysfakcjonujące. Ukrywamy je i staramy się dowartościowywać na różne sposoby aby poczuć się lepiej- kupując drogie ubrania, otaczając się znanymi, ważnymi osobami. Osoba mająca niskie poczucie wartości bywa nieśmiała, niepewna siebie, w konsekwencji wpływa to na całość życia- nie pozwala nam znaleźć lepszej pracy, utrudnia nawiązanie satysfakcjonujących związków, podejmowanie działań które odmienią nasze życie na lepsze.

Aby gruntownie i trwale zbudować swoje poczucie wartości należy cofnąć się do dzieciństwa, uświadomić sobie i przepracować relacje z rodzicami, potrzeby emocjonalne, które nie zostały zaspokojone.

Dobre poczucie własnej wartości to skłonność do doświadczania siebie jako osoby zasługującej na szczęście, miłości, powodzenie, obfitość i akceptację. Poczucie wartości buduje się przez całe życie poprzez pracę nad sobą, podejmowanie konstruktywnych działań. To my odpowiadamy za swoje szczęście i swój rozwój, tworzymy je poprzez świadome i uważne życie.

Psychoterapeuta Ewa Joachimowicz